© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Kärnvärden

Byggmästargruppen strävar efter en kompetensdriven, öppen och utvecklande relation med samtliga kunder och intressenter i vårt nätverk och driver därför dagligen verksamheten efter våra kärnvärden.

Kärnvärden-Att all kommunikation sker på mottagarens villkor är en ledstjärna för Byggmästargruppen.
Lyhördhet

Att all kommunikation sker på mottagarens villkor är vår ledstjärna. Vi reflekterar och omsätter de krav och önskemål vi möts av i praktisk handling för bästa möjliga resultat.

Kärnvärden-Byggmästargruppen arbetar effektivitet för att optimera både tidsplaner och kostnader med bibehållen kvalitet.
Effektivitet

Med kompetens, engagemang och i tät dialog med kunden arbetar vi för att optimera både tidsplaner och kostnader med bibehållen kvalitet.

Kärnvärden-Byggmästargruppen strävar efter maximal kundnöjdhet och att varje metod- och materialval.
Kvalitet

Att genom hela genomförandet sträva efter maximal kundnöjdhet och att varje metod- och materialval eller samtal med vår personal ska bidra till den förtjänsten.

Kärnvärden-Byggmästargruppen håller ingångna avtal, tidsplaner och budgetar. Vi tar ansvar!
Ansvar

Vi är öppna och ärliga i vår relation till kunder och personal, lagar och myndighetskrav. Vi håller ingångna avtal, tidsplaner och budgetar. Vi tar ansvar!

Vi är övertygade om att dessa övergripande men enkla värderingar bygger långvariga relationer som utvecklar både oss själva och våra kunder och vi ser varje uppdrag som ett framtida referensprojekt oavsett storlek eller karaktär.

Våra kärnvärden har omvandlats till ett dagligt styrinstrument för allt arbete och de ligger även till grund för utformningen och utvecklingen av vår Hållbarhetspolicy, vår Hållbarhetsplan och vår årliga Hållbarhetsrapport.

Rekommendation

Byggmästargruppen lever och arbetar efter fyra grundläggande principer.

Våra kärnvärden är en daglig guide i vårt arbete och har även bildat fond till utformningen av vår Hållbarhetspolicy, vår Hållbarhetsplan och vår årliga Hållbarhetsrapport.