© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Om Byggmästargruppen

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB, org nr 556801-5324, är ett svenskt byggföretag baserat i Stockholm. Affärsidén är att tillsammans med våra kunder bevara, förstärka och utveckla regionens fastighetsbestånd.

Vi levererar, förutom generell byggproduktion, moderna ROT-tjänster som är uppdelade i två affärsområden:

  • ROT Kommersiellt bygger om och genomför lokalanpassing i kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader.
  • ROT Bostad genomför stambyte och  renovering av flerbostadshus. Vi är även specialister på energieffektivisering.

På stambyte är vi marknadsledande med en produktionstakt av cirka 2 000 lägenheter per år. Av dessa genomförs huvuddelen med kvarboende hyresgäster – en speciell kompetens inom Byggmästargruppen.

Certifierad verksamhet

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är certifierat enligt BKMA, medlem av Byggföretagen och Stockholms Byggmästarförening och upprätthåller kreditbetyget AAA.

Ingår i SEHED-koncernen

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen AB – en stark svensk byggkoncern med säte i Tyresö, Stockholms län. Verkställande direktör är Magnus Zetterlund.

Koncernen är väletablerad i de östra länen och driver projekt från Jönköping i söder till Sundsvall i norr. Kunderna återfinns bland allmännyttiga och privata bostadsföretag och bostadsrättsföreningar samt inom offentlig miljö som skola, vård och förvaltning.

Specialistföretag i koncernnätverket

Förutom heltäckande byggtjänster stöds Byggmästargruppens verksamhet av SEHED-koncernens specialistföretag inom plåtslageri, tak, fasad, balkong och fönster.

Kontaktpersoner

Företagets ledningsgrupp är kontaktpersoner vid förfrågningar och verksamhetsinformation. Uppgifter om kontaktpersonerna återfinns här eller genom menyvalen ovan.

Press

Alla press- och publiceringsrelaterade frågor hänvisas till vårt Pressrum. Det går även bra att ställa frågor och söka information genom vårt Kontaktformulär.

Mer information

Mer specifik information om våra affärsområden och ett urval av de projekt vi genomfört de senaste åren ges i menyn ovan eller genom direktkontakt med oss. Se kontaktsidan.

Uppgifter om våra partners i koncernnätverket återfinns på respektive företags hemsida. Se förstasidan, botten på denna sida eller välj SEHED-företagen under ”Om oss” i menyn ovan.

Rekommendation

Byggmästargruppen logo i entren.

Byggmästargruppen är baserad i Stockholm. Besökare välkomnas till Arenavägen 41, plan 11, i Globenområdet. Vår telefon dagtid är 08 442 18 60. Vi nås även genom vårt kontaktformulär.