Totalrenovering?

Låt Byggmästargruppen hantera processen när
hela fastigheten behöver ett lyft.

Rot Kommersiellt

Inom affärsområde ROT Kommersiellt är vi specialiserade på ombyggnadsprojekt i kommersiella fastigheter. Vi åtar oss lokalanpassning och tillbyggnad i den entreprenadform som passar varje projekt bäst, gärna i samverkan.

Rot Bostad

Affärsområde ROT Bostad är specialister på renovering av flerbostadshus, såväl interiört som exteriört. Vi är marknadsledande på stambyte i Sverige. Hela 80 procent av våra projekt genomförs med kvarboende hyresgäster.

”Väl fungerande samverkan förbättrar både arbetsmiljö och kompetensutveckling och främjar innovativa lösningar för en optimal slutprodukt.”

– Therese Westlund, partneringansvarig.

Hur skapar du trygghet för

kvarboende hyresgäster?

Byggmästargruppen är marknadsledande på stambyte och har erfarenheten och metodiken för att ge kvarboende hyresgäster en skonsam renoveringstid.

Nyheter

Byggbranschen i Stockholm visar för tredje kvartalet i rad en stärkt trend i Stockholmsregionen enligt Stockholmsbarometern för Q1 2022.

Stärkt trend för bygg i Stockholm

Stärkt trend för Bygg i Stockholm. Det visar den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades i mitten av maj. Stockholmsbarometern är en populär värdemätare

Läs mer »

Just nu inom Byggmästargruppen

SEHED-Företagen