© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Totalrenovering?

Låt Byggmästargruppen hantera processen när hela fastigheten behöver ett lyft.

Hur skapar du trygghet för

kvarboende hyresgäster?

Byggmästargruppen är marknadsledande på stambyte och har erfarenheten och metodiken för att ge kvarboende hyresgäster en skonsam renoveringstid.

Nyheter

”Väl fungerande samverkan förbättrar både arbetsmiljö och kompetensutveckling och främjar innovativa lösningar för en optimal slutprodukt.”

– Therese Westlund, partneringansvarig.

Framgångsrik partnering bygger på att man lägger fokus på rätt organisation som med samsyn kan arbeta igenom hela projektet, säger Therese Westlund Byggmästargruppen.

Just nu inom Byggmästargruppen

SEHED-Företagen