© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Palmfelt Center

Beställare:

S:t Eriks Markutveckling AB

Omfattning:

2500 m2

Produktionstid:

Jan 2019 – Okt 2019

Beskrivning

I huvudsak lokalanpassning av befintliga kontorslokaler för Stockholm Stad Idrottsförvaltningen inom fastigheten Kv Sandhagen 10, Hus 1, plan 1 och 4.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Stockholms Stad Idrottsförvaltningen.