Ramavtal tecknat med Huge

Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa.

Huge Bostäder AB, verksamma nom Huddinge kommun, Stockholm, utvecklar och förvaltar ca 8 000 bostäder men även kommersiella lokaler och stadsdelscentra. Under inledningen av 2021 genomförde företaget en större upphandling med syfte att knyta till sig tre professionella byggentreprenörer, främst på ROT-sidan. Byggmästargruppen gick fullföljde upphandlingen och blev ett av dessa tre företag.

Det aktuella ramavtalet avser uteslutande ROT-projekt i bostadsföretagets befintliga fastighetsbestånd. Hit hör till många tyngre renoveringsarbeten som stambyten och konvertering av lokaler till bostäder, men även lättare uppdrag som nödvändiga balkong-, fasad- och takarbeten kan förekomma – fristående eller ihop med andra projekt.

Avrop av samtliga förekommande projekt genomförs med förnyad konkurrensutsättning mellan de tre entreprenörer som fått teckna de eftersökta avtalen.

”Vi är mycket glada över att vara ett av de företag som fått förtroendet att, med vår långa erfarenhet av ROT-projekt, tillsammans med Huge Bostäder AB utföra ombyggnader i deras fastighetsbestånd”, kommenterar Thomas Stenberg, arbetschef på Byggmästargruppen.

Ramavtalet har initialt tecknats för två år men Huge Bostäder AB har möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare två år, och då ett år i taget.

 

Länk till Huge Bostäder AB.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »