© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Ramavtal tecknat med Huge

Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa.

Huge Bostäder AB, verksamma nom Huddinge kommun, Stockholm, utvecklar och förvaltar ca 8 000 bostäder men även kommersiella lokaler och stadsdelscentra. Under inledningen av 2021 genomförde företaget en större upphandling med syfte att knyta till sig tre professionella byggentreprenörer, främst på ROT-sidan. Byggmästargruppen gick fullföljde upphandlingen och blev ett av dessa tre företag.

Det aktuella ramavtalet avser uteslutande ROT-projekt i bostadsföretagets befintliga fastighetsbestånd. Hit hör till många tyngre renoveringsarbeten som stambyten och konvertering av lokaler till bostäder, men även lättare uppdrag som nödvändiga balkong-, fasad- och takarbeten kan förekomma – fristående eller ihop med andra projekt.

Avrop av samtliga förekommande projekt genomförs med förnyad konkurrensutsättning mellan de tre entreprenörer som fått teckna de eftersökta avtalen.

”Vi är mycket glada över att vara ett av de företag som fått förtroendet att, med vår långa erfarenhet av ROT-projekt, tillsammans med Huge Bostäder AB utföra ombyggnader i deras fastighetsbestånd”, kommenterar Thomas Stenberg, arbetschef på Byggmästargruppen.

Ramavtalet har initialt tecknats för två år men Huge Bostäder AB har möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare två år, och då ett år i taget.

 

Länk till Huge Bostäder AB.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

BRF Tellus, nytt stambytesprojekt med kvarboende hyresgäster på uppdrag av HSB

590 Lägenheter med kvarboende får nya stammar

Byggmästargruppen har fått förtroendet att tillsammans med HSB utföra stambyte med tillhörande våtrumsrenovering åt BRF Tellus. Fastigheterna uppfördes på mitten av 60-talet och är belägna på Tvillingarnas- och Lejonets Gata

Läs mer »

Nytt samverkansprojekt med Väsbyhem

Ibland är förtroende, samverkan och erfarenhet viktigare än någonsin – som i vårt nya projekt på Solbergsvägen. Projektet är komplext och kräver en omfattande utredning innan vi kan börja med

Läs mer »

Så framtidssäkrar vi fastigheter

När det är dags att förbättra och utveckla fastigheter är en av våra framgångsfaktorer att vara med tidigt i processen och arbeta i samverkan med kunden. Då lägger vi grunden

Läs mer »
730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »