© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Rosenlunds sjukhus, Dialysavd.

Beställare:

Locum AB

Omfattning:

2600 m2

Produktionstid:

Dec 2018 – Jul 2019

Beskrivning

Vårdmiljö med höga krav på buller med hänsyn till aktiva hyresgäster. Projektet huvudsakligen ombyggnad av dialysverksamheten.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Rosenlunds sjukhus.