Stärkt trend för bygg i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm visar för tredje kvartalet i rad en stärkt trend i Stockholmsregionen enligt Stockholmsbarometern för Q1 2022.

Stärkt trend för Bygg i Stockholm. Det visar den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades i mitten av maj.

Stockholmsbarometern är en populär värdemätare som varje kvartal läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholmsregionen. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet men handelskammaren ansvarar för analys och kommentarer. Värden på indikatorerna kring 100 betyder att läget är normalt medan värden över eller under 100 betyder att läget är starkare respektive svagare än normalt.

Stärkt trend för bygg

Bygg är en av de branscher som varje kvartal granskas konjunkturellt i Stockholmsbarometern. För Q1 2022 som presenterades den 18 maj noteras att Bygg stärkt den positiva trenden för tredje kvartalet i följd. Indikatorn för byggbranschen i Stockholm ökade med 2,6 enheter från ett indexvärde på 102,8 till den nya nivån på 105,4.

Uppgången har främst drivits av starka orderstockar under det första kvartalet 2022.

Glädjande är också att Stockholms näringsliv som helhet mår bra. Konfidensindikatorn ökade till 109,6 under det första kvartalet 2022.

Däremot har Stockholmshushållen en väldigt låg framtidstro. Konfidensindikatorn stod för en historiskt stor nedgång på 20,2 enheter.

Nästa Stockholmsbarometer, för Q2 2022, publiceras i september.

 

Se Stockholmsbarometern.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Byggbranschen i Stockholm fortsätter visa en positiv tendens enligt Stockholmsbarometern för Q4 2021 som publicerades 17 februari 2022.

Tendensen positiv för bygg i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm visar även fortsättningsvis en positiv tendens. Det kan utläsas i den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades den 17 februari 2022. Stockholmsbarometern är en populär värdemätare

Läs mer »
Nordbygg, Sveriges största bygg- och fastighetsmässa, är tillbaka på Stockholmsmässan den 26-27 april efter fyra års uppehåll.

Nordbygg tillbaka efter fyra år

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och brukar vartannat år locka runt 50 000 besökare i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. Under pandemin har det varit

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »
Nordbygg, Sveriges största bygg- och fastighetsmässa, är tillbaka på Stockholmsmässan den 26-27 april efter fyra års uppehåll.

Nordbygg tillbaka efter fyra år

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och brukar vartannat år locka runt 50 000 besökare i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa.

Läs mer »