Tendensen positiv för bygg i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm fortsätter visa en positiv tendens enligt Stockholmsbarometern för Q4 2021 som publicerades 17 februari 2022.

Byggbranschen i Stockholm visar även fortsättningsvis en positiv tendens. Det kan utläsas i den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades den 17 februari 2022.

Stockholmsbarometern är en populär värdemätare som varje kvartal läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholmsregionen. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet men handelskammaren ansvarar för analys och kommentarer. Värden på indikatorerna kring 100 betyder att läget är normalt medan värden över eller under 100 betyder att läget är starkare respektive svagare än normalt.

Tendensen positiv för byggsektorn

Bygg är en av de branscher som varje kvartal granskas konjunkturellt i Stockholmsbarometern. För Q4 2021 som nu analyserats och presenterats märks en påtaglig stabilitet med en positiv tendens i sektorn. Indikatorn för byggbranschen i Stockholm ökade med 1,4 enheter till ett indexvärde på 102,1. Det betyder alltså att stämningsläget var bättre än normalt under det sista kvartalet förra året.

Uppgången har till allas glädje drivits av ett ökat byggande under de sista tre månaderna men även att det efter frågerundan fanns en kraftig överrepresentation inom regionens byggföretag som förväntar sig att öka på byggtakten redan under första kvartalet 2022. Totalt sett är detta ett mycket positivt konjunkturbesked.

Bygg klarade sig bra under pandemin

Redan tidigare under 2021 var byggsektorn stabil och var dessutom en av få branscher som klarade sig hyfsat under pandemin. I regel låg indikatorn under den pressade tidsperioden klart över index jämfört med övriga branscher (se vår tidigare artikel om Stockholms barometern från den 23 september 2020).

Nästa Stockholmsbarometer, för Q1 2022, publiceras i maj.

 

Se Stockholmsbarometern.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Byggbranschen i Stockholm visar för tredje kvartalet i rad en stärkt trend i Stockholmsregionen enligt Stockholmsbarometern för Q1 2022.

Stärkt trend för bygg i Stockholm

Stärkt trend för Bygg i Stockholm. Det visar den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades i mitten av maj. Stockholmsbarometern är en populär värdemätare som varje kvartal läser av

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Nordbygg, Sveriges största bygg- och fastighetsmässa, är tillbaka på Stockholmsmässan den 26-27 april efter fyra års uppehåll.

Nordbygg tillbaka efter fyra år

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och brukar vartannat år locka runt 50 000 besökare i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. Under pandemin har det varit

Läs mer »
Byggbranschen i Stockholm visar för tredje kvartalet i rad en stärkt trend i Stockholmsregionen enligt Stockholmsbarometern för Q1 2022.

Stärkt trend för bygg i Stockholm

Stärkt trend för Bygg i Stockholm. Det visar den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades i mitten av maj. Stockholmsbarometern är en populär värdemätare

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »
Nordbygg, Sveriges största bygg- och fastighetsmässa, är tillbaka på Stockholmsmässan den 26-27 april efter fyra års uppehåll.

Nordbygg tillbaka efter fyra år

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och brukar vartannat år locka runt 50 000 besökare i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa.

Läs mer »