© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Totalrenovering är en investering

Oavsett om en fastighet byggdes på 1880-talet eller på 1970-talet, kommer stammarna förr eller senare att behöva bytas. Då är det vanligt att andra brister och åtgärder läggs till – och en totalrenovering blir en investering för framtiden.

Byggmästargruppen har under decennier framgångsrikt hanterat totalrenoveringar av byggnader i Storstockholm. Med hjälp av vår långa erfarenhet och ny teknik, strävar vi alltid efter att leverera resultat som håller för livet.

 
Processen kräver sin expertis

Totalrenovering är en komplex process som kräver ett strukturerat arbetssätt, noggrannhet och ett gott samarbete med beställaren. Genom samverkan kan vi hitta kostnadseffektiva och innovativa lösningar som optimerar slutprodukten och förbättrar boende-och arbetsmiljön för alla inblandade. De boendes trivsel står alltid i fokus oavsett vilket projekt vi tar oss an.

 

Bo kvar vi stambyte

En smidig process utan krångel står ofta högt på önskelistan hos både hyresgäster och fastighetsägare. Som marknadsledare utför vi stambyten och totalrenoveringar i omkring 2000 lägenheter varje år, varav majoriteten med kvarboende hyresgäster– en service vi är extra stolta att kunna erbjuda. För att kunna göra det utan störningsmoment använder vi oss av den senaste tekniken på marknaden, exempelvis luftade konstruktioner i badrummen. Vi involverar även de boende så mycket vi kan genom att erbjuda en valbar interiör till exempel.

Gamla ytor, nya möjligheter

När vi utför stambyten öppnas ofta dörrarna till spännande tilläggsprojekt och möjligheten att skapa nya bostäder. De nya lägenheterna blir ofta till av tidigare underutnyttjade lokaler eller att större lägenheter disponeras om och blir flera mindre. Vi har den expertis som krävs för att genomföra invändiga renoveringar med precision, oavsett om det handlar om snickerier eller ytskiktsförbättringar, för alla rum och behov.

 
Vi är vad vi heter

Slutligen handlar renovering inte bara om teknik och funktion utan också om att bevara och förstärka fastighetens estetiska värde. Vi är stolta över att kunna kombinera modern teknik med bevarandet av historiska detaljer för att skapa harmoniska och hållbara miljöer där människor trivs.
Vill du läsa mer om vad vi gjort? Klicka här för att läsa om hur vi förbättrar, förstärker och utvecklar fastigheter i samverkan med vår kund Väsbyhem.

Rekommendation

Svenska Bostäder Kv Kasernen 1 får totalrenovering av Byggmästargruppen Stockholm.

Bilden visar Kv Kasernen 1 på Grev Magnigatan i Stockholm (Östermalm). En vacker 1890-talsfastighet som vi totalrenoverade åt AB Svenska Bostäder åren 2017-2019. Mer information om projektet hittar du här. Se filmklipp från renoveringen här.