© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Totalrenovering ofta nödvändigt

Det spelar ingen roll om fastigheten byggdes 1880 eller 1971. Förr eller senare måste stammarna bytas och då läggs ofta andra brister och uppskjutna åtgärder med i kalkylen – Totalrenovering blir en nödvändighet.

Byggmästargruppen har i decennier framgångsrikt hanterat totalrenovering av byggnader i Storstockholm. Vi har med tiden fått en unik kunskapsbank för hela processen, från första projektering till slutbesiktning med alla nytillkomna krav på miljö och hållbarhet och alla moment däremellan. Målet är att vid varje tillfälle leverera ett slutresultat som ger byggnaden nytt liv in i nästa sekel.

Totalrenovering är en dryg process och kräver speciell metodik, ett strukturerat arbetssätt och en mycket noggrann tidplan. Ofta är det en fördel om vi kan arbeta enligt en samverkansmodell med beställaren för att få fram kostnadseffektiva och innovativa lösningar för en optimal slutprodukt. Samverkan har också en positiv inverkan på arbetsmiljön och kompetensutvecklingen hos beställaren och oss själva. Av detta har vi fått både erfarenheter och arbetssätt.

Ledande på stambyte

Om vi börjar med det som ofta utgör kärnan i totalrenovering, stambyte, så är vi marknadsledande i Sverige. Varje år passerar närmare 2 000 lägenheter genom händerna på våra arbetslag och oftast är lägenhetsinnehavarna kvarboende under hela processen. Det medför extra omsorg och vi ställer därför höga krav på våra underentreprenörer, precis som på oss själva, när det gäller yrkeshandlag och social kompetens. Mot de boende kan vi erbjuda etablerade kommunikationssätt och digitala kanaler, och kan om så önskas styra val- och tillvalsprocesser. Även skalskydd blir allt viktigare och vi har många lösningar för det, som elektroniska låsalternativ istället för nycklar under byggtiden, och säkerhetsdörrar.

Tilläggsarbeten och nya lägenheter

Med nya stammar följer ofta tilläggsarbeten, och då inte bara för badrum, WC och kök. Vi har kunskapen att göra all invändig renovering med alla typer av snickerier och ytskiktsrenoveringar för alla typer av rum. Inte sällan får vi uppdraget att hitta nya ytor för att tillskapa lägenheter, det vi brukar kalla ”Lägenhetsförtätning”. De nya lägenheterna inrättas ofta i tidigare lokaler, genom flyttning av förråd och tvättstugor eller helt enkelt genom att större lägenheter disponeras om och blir flera mindre.

Energieffektivisering viktigt område

Energieffektivisering är ett stort och viktigt område idag. Det kan aldrig förbises. Byggmästargruppen har erfarenhet från all energieffektiviserande teknik och har dessutom gott stöd av specialistföretagen i koncernen. Vi konkurrensutsätter ändå dessa byggdelar för att ge vår kund så hög effektivitet och ett så förmånligt pris som möjligt.

Slutresultatet visar att vi är byggmästare

Renovering handlar långtifrån bara om teknik och effektiva energilösningar. Till sist ska byggnaden ändå uppskattas både av ägaren och av dem som ska bo i den. Till och med markarbeten blir till sist en del av estetiken då en trevlig innergård ofta föregås av både marksanering och nya dagvattensystem. Om det är en äldre eller rent av kulturklassad fastighet tillkommer dessutom ansvaret att bevara byggnadens trapphus, balkonger, snickerier, smide, stuckatur och dekormåleri. Husets hela karaktär ska konserveras, men ändå med all modern teknik omärkligt adderad.

Det är här vi lär som vi heter: Vi är en grupp Byggmästare, med egna ledare tjänstemän och hantverkare som kan sina saker. Som kan leda och övervaka processer, välja underentreprenörer, hålla tider och budget och sköta kontakten med de boende. Vi värdesätter spetskompetens som kan ge en trygg bekymmersfri byggprocess när vi tillsammans med våra kunder bevarar, förstärker och utvecklar regionens fastighetsbestånd – till exempel vid en totalrenovering.

Rekommendation

Svenska Bostäder Kv Kasernen 1 får totalrenovering av Byggmästargruppen Stockholm.

Bilden visar Kv Kasernen 1 på Grev Magnigatan i Stockholm (Östermalm). En vacker 1890-talsfastighet som vi totalrenoverade åt AB Svenska Bostäder åren 2017-2019. Mer information om projektet hittar du här. Se filmklipp från renoveringen här.